Portal de Transparència

L'Ajuntament de Santanyí ha adoptat el compromís de gestionar la ciutat i l'organització municipal procurant, de manera participativa, satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans, residents i visitants, a través de la millora contínua, oferint serveis de qualitat. Conseqüentment, l'Ajuntament es compromet amb la ciutadania a actuar amb transparència, mitjançant la publicitat activa i la garantia d'accés a la informació. En relació a la publicitat activa, i d'acord amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha decidit publicar a la web: la informació que determina la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. la informació definida per l'equip de govern com a rellevant. la informació considerada d'interès pels ciutadans.

Aquesta informació es pot consultar a continuació:

Informació sobre la Institució, la seva organització, planificació i personal

Informació sobre la normativa

Informació de contractació

Informació sobre convenis

Informació econòmica, financera i pressupostària

Informació sobre subvencions